078 211 911
068 211 911
022 855 379

Politica de confidentialitate

   Proprietarul magazinului online SRL "Bigshop" va colecta, procesa si/sau utiliza informatiile furnizate de Dvs. in scopul executarii comenzii și facilitării obținerii un credit de consum.

   Completarea formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a bigshop.md si cu utilizarea si prelucrarea lor, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, dupa cum urmeaza:

  • validarea, evolutia si starea comenzilor plasate de Dvs.;
  • facturarea produselor si serviciilor comandate;
  • asigurarea livrarii produselor comandate;
  • expedierea ofertelor comerciale si a noutatilor;
  • facilitarea obținerii creditelor de consum.

   Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele; semnătura; telefon mobil; e-mail; imagine; telefon/fax; adresa (domiciliului/reședinței);

   In cazul procurarii bunurilor in credit, suplimentar vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: sexul; data şi locul naşterii; profesie/functie; situatie familiara; situatie economica sau financiara; date bancare; datele membrilor de familie; cetăţenia; semnătura digitală; locul de munca si IDNP (numărul personal de identitate de stat).

   Prin acceptarea acestor conditii cumparatorul i-si exprima in mod expres consimtamintul ca SRL "Bigshop" să colecteze și să prelucreze IDNP-ul, seria și numărul actului de identitate, prin efectuarea și reținerea de copii de pe acestea și/sau de pe documentele care le contin.

   De asemenea, i-si exprima acordul ca datele personale sa fi transmise si prelucrate de catre organizatiile de microfinantare, cu care SRL "Bigshop" are incheiate contracte de colaborare, in vederea obtinerii unui contract de imprumut/credit/leasing.

   Cu ajutorul Cookie-lor vor fi inregistrate urmatoarele date: forma anonimizata a adresei IP a calculatorului; data si ora accesarii; numele paginii; ID sesiune; URL de referință (de la care ati venit pe pagina noastra Web); cantitatea de date transmise; produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de operare folosit de utilizator.

   Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, bigshop.md garanteaza o protectie maxima a datelor personale ale clientilor impotriva distrugerii, modificarii, blocarii, copierii, raspindirii, precum si asupra altor actiuni ilicite de natura sa aduca atingere drepturilor acestora.

Astfel, bigshop.md prelucreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.

   Clientii beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale.

   Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, înaintată către sediul companiei pe str. Nicolae Dimo 23/3, of. 63, mun. Chișinău.

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor. 

   Noi utilizam instrumente si tehnici de securitate, dar si politici interne aplicabile angajatilor pentru a proteja datele furnizate de Dvs. si care pot sau nu sa va identifice direct sau indirect.

Livrare gratuita
Nu achiti produsul
pana nu deschizi pachetul!
Garantie